Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2018 3

Morten Rosenmeier, Jørgen Blomqvist, Thomas Riis, Jens Schovsbo, Sebastian Schwemer, Henrik Udsen, Yaroslava Kudrina, Henry Olsson, Rune Ljostad, Harald Irgens-Jensen, Torger Kielland, Ingrid Marie Andreassen

NIR 2018 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktören

5

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”?
Morten Rosenmeier, Jørgen Blomqvist, Thomas Riis, Jens Schovsbo, Sebastian Schwemer, Henrik Udsen

72

Will it become more popular with non-traditional trade marks when the practical requirement for trade mark registration has changed?
Yaroslava Kudrina

97

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2018
Henry Olsson

108

Il Tempo Gigante i Høyesterett
Rune Ljostad

122

Fra norsk rettspraksis
Harald Irgens-Jensen, Torger Kielland, Ingrid Marie Andreassen