Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2018 5

Eskil Nord, Anneli Svensson, Veronica Lankinen, Boris Melvås, Anna Nilsson, Lotti Ryberg-Welander, Rune Lavin, Henrik Wenander

FT 2018 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2018
Eskil Nord

17

Från JO. April–juni 2018
Anneli Svensson

35

Artiklar

37

Administrativa avgiftssanktioner och rätten att presumeras vara oskyldig – En nordisk komparativ undersökning
Veronica Lankinen

87

En formaliserad rättsgrammatik
Boris Melvås

123

Psykiatrisk tvångsvård: tillåten (sär)behandling eller otillåten diskriminering?
Anna Nilsson

149

När ämbetsmannen blev arbetstagare
Lotti Ryberg-Welander

171

Rättsfallskommentar

173

HFD 2018 ref. 9. En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställningstagande att överklagandet har kommit in i rätt tid
Rune Lavin

179

Regeringsbeslut 2017-11-23 (M2016/02385/Me). Skoterförbud och normprövning i förvaltningen
Henrik Wenander

185

Medverkande