Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1973 1

Ulf Bernitz, Sigurður Reynir Pètursson, Pirkko-Liisa Aro, Gunnar Moore, Gunnar Karnell, Mogens Koktvedgaard, Fredrik Neumeyer, Gunnhild Hillbo, Birger Stuevold Lassen

NIR 1973 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Licensavtal och konkurrensbegränsning
Ulf Bernitz

27

En ny radikal lov om ophavsret i Island
Sigurður Reynir Pètursson

32

S.k. slavisk efterbildning och generalklausulen i 1 § IllkonkL enligt finsk opinionsnämndspraxis
Pirkko-Liisa Aro

42

Mönsterskyddslagens skillnadskrav
Gunnar Moore

53

Kataloghöjden igen
Gunnar Karnell

58

Notiser

73

Litteratur
Mogens Koktvedgaard, Fredrik Neumeyer, Gunnhild Hillbo

84

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

102

Ur svensk praxis