Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2018 2

Henrik Bengtsson, Torger Kielland, Jørgen Blomqvist, Morten Rosenmeier, Ulla Wennermark, Torsten Bjørn Larsen, Ulrika Persson, Christina Wainikka, Ulf Bernitz

NIR 2018 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktören

5

Utdömande av vite vid överträdelse av immaterial- och marknadsföringsrättsliga förbud
Henrik Bengtsson

29

Erstatningsbetingende medvirkning til patentinngrep
Torger Kielland

56

Hvornår er brug af musik som led i danseundervisning offentlig? Og skal det vurderes efter nordiske eller EU-retlige kriterier? Den danske Højesterets dom af 30. oktober 2017 om fremførelse i FOF-foreninger
Jørgen Blomqvist, Morten Rosenmeier

72

Weakly distinctive elements of signs in the assessment of likelihood of confusion – Is there a light at the end of the tunnel?
Ulla Wennermark

91

The Place Where the Harmful Event Occurred in Exclusive Rights Litigation – Part II
Torsten Bjørn Larsen

100

Betänkandet om grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
Ulrika Persson

111

Debatt. Krafttag för de kunskapsbaserade tillgångarna!
Christina Wainikka

118

Litteratur
Ulf Bernitz

121

Ur dansk rättspraxis
Morten Rosenmeier