Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2018 3

Temanummer: Ny förvaltningslag

Lotta Lerwall, Olle Lundin, Jane Reichel, Henrik Wenander, Lena Marcusson, Fredrik Sterzel, Rune Lavin, Karin Åhman, Ida Asplund, Therese Bäckman, Vilhelm Persson, Cecilia Magnusson Sjöberg, Annika K. Nilsson, Gustaf Wall, Lotta Vahlne Westerhäll, Åsa Örnberg, Patricia Jonason, Matti Niemivuo, Henriette N. Tøssebro

FT 2018 3 : Temanummer: Ny förvaltningslag

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Temanummer: 2017 års förvaltningslag – en analys
Lotta Lerwall, Olle Lundin, Jane Reichel, Henrik Wenander

5

Introduktion till den nya förvaltningslagen – En långdragen process med start på 1940-talet
Lena Marcusson, Fredrik Sterzel

17

Nyheter i förvaltningslagen

19

Åtgärder mot långsam handläggning
Rune Lavin

29

Europeiska principer för god förvaltning och 2017 års förvaltningslag
Jane Reichel

49

Proportionalitetsprincipen i 2017 års förvaltningslag
Henrik Wenander

63

Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag
Karin Åhman

71

Uppdateringar i förvaltningslagen

73

Enskilda anmälare i diskrimineringsombudsmannens tillsyn i ljuset av den nya förvaltningslagen
Ida Asplund

89

Negativ rättskraft i den nya förvaltningslagen – ökad trygghet för personer med funktionsnedsättning?
Therese Bäckman

105

Obehövlig kommunikation och beslutsmotivering
Vilhelm Persson

123

Utanför förvaltningslagen

125

Förvaltningslagen och digitaliseringen
Cecilia Magnusson Sjöberg

137

Förvaltningslagen och sanktionsförfarande
Annika K. Nilsson

161

Möjligheten att ompröva samma fråga flera gånger – om frånvaron av res judicata i förvaltningslagen
Gustaf Wall

173

Förvaltningslagen och dess förhållande till andra lagar

175

Klagomål i hälso- och sjukvården ur förvaltningsrättslig synvinkel
Lotta Vahlne Westerhäll

189

Kommunal förvaltning och tillämpningen av förvaltningslagen
Åsa Örnberg

203

Internationell utblick

205

Den franska balken om förhållandet mellan allmänheten och förvaltningen – Fransk och svensk förvaltningslag i komparativt perspektiv
Patricia Jonason

229

Har Sveriges förvaltningslag påverkat Finlands motsvarande lag – eller tvärtom?
Matti Niemivuo

249

Omgjøringsforbehold i forvaltningsretten
Henriette N. Tøssebro

271

Medverkande