Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2018 2

Hanna Berglund, Anneli Svensson, Patrik Bremdal, Moa Kindström Dahlin, Therése Fridström Montoya, Jameson Garland, Axel Hilling, Niklas Sandell, Anders Vilhelmsson, Pernilla Leviner, Vilhelm Persson, Rune Lavin, Ruth Mannelqvist, Henrik Wenander, Elisabeth Eneroth, Dan Hanqvist, Liisa Leppävirta, Lena Marcusson

FT 2018 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2017–februari 2018
Hanna Berglund

17

Från JO. Oktober–december 2017
Anneli Svensson

37

Artiklar

39

Normprövning och kommunal självstyrelse – med anledning av länsstyrelsens beslut att upphäva Vellinge kommuns tiggeriförbud
Patrik Bremdal, Moa Kindström Dahlin

63

Förfoganderätt över eget sekretesskydd – en exklusiv rätt för den som själv kan?
Therése Fridström Montoya

87

Informed Consent as a Right: Regulatory Challenges in the Swedish Legal Framework
Jameson Garland

123

Lagen är lika för alla, men är alla verkligen lika inför lagen? – en studie av Skatteverkets processföring i PwC-målet
Axel Hilling, Niklas Sandell, Anders Vilhelmsson

141

Barnkonventionen som svensk lag – en diskussion om utmaningar och möjligheter för att förverkliga barns rättigheter
Pernilla Leviner

167

Regleringen av statliga myndigheters finansiering
Vilhelm Persson

201

Rättsfallskommentar

203

Mellandom kan meddelas i en förvaltnings­process trots avsaknaden av uttryckliga lagregler härom. Denna åtgärd ska dock vara lämplig i det enskilda fallet. HFD 2017 ref. 13.
Rune Lavin

209

HFD 2017 ref. 30: nytt eller fortsatt försäkringsfall
Ruth Mannelqvist

213

HFD 2017 ref. 5: proportionalitetsbedömning vid djurförbud
Henrik Wenander

219

Anmäld litteratur

221

Anmälan. Therése Fridström Montoya, Homo juridicus: den kapabla människan i rätten, Iustus förlag, 2017, 220 sidor. ISBN 978-91-7678-979-7.
Elisabeth Eneroth

225

Recension. D. Kästle-Lamparter, Welt der Kommentare. Struktur, Funktion und Stellewert juristischer Kommentare in Geschichte und Gegenwart, Mohr Siebeck, Tübingen 2016, 416 s.
Dan Hanqvist

231

Book Review. Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl (eds.): Transparency in the future – Swedish Openness 250 Years (Ragulka förlag 2017)
Liisa Leppävirta

235

Bokanmälan. Delegation af myndighedsudøvelse til private aktører, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017. ph.d.- afhandling 21 juni 2017, av Azad Taheri Abkenar
Lena Marcusson

239

Nyare finsk offentligrättslig litteratur på svenska. Jyränki och Husa, Konstitutionell rätt; Kulla, Förvaltnings­förfarandets grunder
Henrik Wenander

247

Medverkande