Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2018 1

Johan Axhamn, Jens Schovsbo, Thomas Riis, Anette Alén-Savikko, Ulla-Maija Mylly, Taina Pihlajarinne, Jürgen Poesche, Ilkka Kauranen, Timo Nyberg, Espen Sandvik, Henry Olsson, Christian Nilsson, Catarina Holtz, Stojan Arnerstål

NIR 2018 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktören
Johan Axhamn

5

Kontrakt- og immaterialretlig konkurrence ved krænkelse af vilkår i licensaftaler om immaterialretligheder
Jens Schovsbo, Thomas Riis

22

Copyright and Circus
Anette Alén-Savikko

47

The Challenges of the Copyright Protection of Graphic User Interfaces
Ulla-Maija Mylly

70

Decentralization of production and industrial property rights: The example of 3D printing
Anette Alén-Savikko, Taina Pihlajarinne, Jürgen Poesche, Ilkka Kauranen, Timo Nyberg

88

”Sum av viten” som rettslig vernet bedriftshemmelighet
Espen Sandvik

109

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2017
Henry Olsson

122

Patent- och registreringsverket och upphovsrätten
Christian Nilsson

125

Debatt. Besvärskamrarna vid EPO – uppfyller ledamöternas villkor artikel 6 Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter?
Catarina Holtz

131

Ur svensk rättspraxis
Stojan Arnerstål

137

Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet
Stojan Arnerstål