Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2018 1

Petra Jansson, Anneli Svensson, Fredrik Rådman, Henrik Wenander, Niels Fenger, Ida Koivisto, Jane Reichel, Lars Bejstam, Natalie Glotz Stade, Moa Kindström Dahlin

FT 2018 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September–november 2017
Petra Jansson

17

Från JO. Juli–september 2017
Anneli Svensson

27

Artiklar

29

Socialtjänstsekretess hos socialnämnden och förvaltningsrätten; men också några frågor om utlämnande av allmän handling
Fredrik Rådman

37

Tema: ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure
Henrik Wenander

39

En förvaltningslag för EU? – ReNEUAL Model Rules on EU Administrative Procedure i svenskt och nordiskt perspektiv
Henrik Wenander

59

Fordele og ulemper ved en yderligere harmonisering af medlemsstaternes forvaltningsret
Niels Fenger

71

From Moral Rules to Individual Rights – and Beyond? The Institutionalization of Good Administration in Finland and in Europe
Ida Koivisto

91

Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?
Jane Reichel

115

Rättsfallskommentar

117

Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 6569-16. En läcka i lagen?
Lars Bejstam

123

Rättsfallskommentar: HFD 2017 ref. 33. Socialnämndens yttersta ansvar i akuta nödsituationer – ett negligerat ansvar?
Natalie Glotz Stade

137

Anmäld litteratur

139

Anmälan. Helle Bødker Madsen tillsammans med Jens Garde, Psykiatriret, 2 u., Jurist- og økonomforbundets forlag, Köpenhamn, 2 uppl. 2017, 271 s.
Moa Kindström Dahlin

145

Medverkande