Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1972 2

Ole Os, Gunnar Moore, K. Holm-Nielsen, Marita Eerikäinen, Jon Bing, Peter Schönewald, Lars Holmqvist, Berndt Godenhielm, Gunnhild Hillbo

NIR 1972 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Norske utlegningsskrifter med prioritet fra de øvrige nordiske land
Ole Os

7

Första året med mönsterskyddslagen
Gunnar Moore

19

Intervjuer med KODA, TEOSTO, TONO och STIM
K. Holm-Nielsen, Marita Eerikäinen, Jon Bing, Peter Schönewald

40

Internationella varumärkesregistreringar Pågående reformarbete
Lars Holmqvist

53

Notiser

59

Litteratur
Berndt Godenhielm, Lars Holmqvist, Gunnhild Hillbo

67

Ur finsk praxis

72

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing

88

Ur svensk praxis