Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2017 5

Harald Irgens-Jensen, Erika Lunell, Michaela Hamilton, Stojan Arnerstål

NIR 2017 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Klarering av rettigheter til audiovisuelle produksjoner
Harald Irgens-Jensen

29

Att varumärkesskydda en varas inneboende egenskaper. Nya möjligheter och begränsningar
Erika Lunell

54

Ersättning för verklig skada vid varumärkesintrång
Michaela Hamilton

82

Ur svensk rättspraxis
Stojan Arnerstål