Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1972 1

W. Weincke, M.-A. Pérot-Morel, Finn Steenstrup, Frithiof Lindström, E. Tuxen, Leif Nordstrand, Ole C. Eberth, Seve Ljungman, A. H. Risku, Berndt Godenhielm, Örjan Grundén, Lennart Körner, K. Holm-Nielsen, Saul Lewin, Knud Høst-Madsen, Ulf Bernitz, Timo Kivi-Koskinen, Johan Storm Bull, Matti Mäenpää, Sten Tengelin, F. Hjorth Hansen, Keijo Heinonen, Göran Borggård, Hans Stenberg, Hans Danelius, Gunnhild Hillbo, Jon Bing

NIR 1972 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Pariserkonferencerne om revision af Bernerkonventionen og af Verdenskonventionen om ophavsret
W. Weincke

17

Aktuella tendenser i EEC-ländernas system för mönsterskydd
M.-A. Pérot-Morel

30

Kollision mellem samtidigt løbende patentansøgninger under det såkaldte "whole contents" princip; jfr. § 2, 2, 2 i de nordiske landes patentlove
Finn Steenstrup, Frithiof Lindström, E. Tuxen, Leif Nordstrand, Ole C. Eberth, Seve Ljungman, A. H. Risku, Berndt Godenhielm, Örjan Grundén, Lennart Körner, K. Holm-Nielsen, Saul Lewin, Knud Høst-Madsen

58

Otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens - aktuella problem och utvecklingstendenser i Norden
Ulf Bernitz, Timo Kivi-Koskinen, Johan Storm Bull, Matti Mäenpää, Sten Tengelin, F. Hjorth Hansen, Frithiof Lindström, Ole C. Eberth, Keijo Heinonen

86

Notiser

93

Litteratur
Göran Borggård, Hans Stenberg, Hans Danelius, Gunnhild Hillbo

101

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing

112

Ur svensk praxis