Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1971 4

J. C. Mellbye, Göran Borggård, Gunnar Karnell, Lars Olof Assarsson, Ulf Bernitz, Torkil C. Johnsen, Marita Eerikäinen, Birger Stuevold Lassen

NIR 1971 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Legalitetskontrollen i patentretten
J. C. Mellbye

24

Det svenska patentverket under 1970-talet
Göran Borggård

34

Begreppet verk i upphovsrätten
Gunnar Karnell

46

Om behovet av utföringsexempel i patentansökningar på läkemedelsområdet
Lars Olof Assarsson

53

Patentombud i Norden

71

Notiser

86

Litteratur
Gunnar Karnell, Ulf Bernitz, Torkil C. Johnsen, Marita Eerikäinen

98

Ur finsk praxis

103

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

111

Ur svensk praxis