Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1971 3

Finn Steenstrup, Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Carl Anders Svensson, Mogens Koktvedgaard, Bo Hedman, Gunnar Sterner, Gunnhild Hillbo

NIR 1971 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Kollision mellem samtidigt løbende patentansøgninger under det såkaldte "Whole Contents" princip
Finn Steenstrup

30

Otillbörlig marknadsföring och illojal konkurrens - aktuella problem och utvecklingstendenser i Norden
Ulf Bernitz

62

"Den obetydliga importrätten" - dess innebörd och skydd
Gunnar Karnell

78

Skydd mot slavisk efterbildning av produkter?
Carl Anders Svensson

91

Litteratur
Mogens Koktvedgaard, Bo Hedman, Gunnar Sterner, Gunnhild Hillbo

101

Fra dansk domspraksis

106

Ur svensk praxis