Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1970 3

Lennarth Törnroth, Erich Häußer, Virpi Tiili, Svante Bergström, Holger Rotkirch, Anders Knutsson, Sten Tengelin, Lennart Körner, Ulf Bernitz, Berndt Godenhielm, Fridtjof Knudsen, Gunnhild Hillbo, Mogens Plesner, Jon Bing

NIR 1970 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Rapport från Washingtonkonferensen om PCT-planen
Lennarth Törnroth

18

The German Federal Patent Court
Erich Häußer

24

Om varumärkets funktioner
Virpi Tiili

40

Den svenska upphovsrättslagstiftningen under omprövning
Svante Bergström

60

Telesatelliter och upphovsrätt ur rundradioperspektiv
Holger Rotkirch

70

Otillbörlig marknadsföring och annan otillbörlig konkurrens
Anders Knutsson, Sten Tengelin, Lennart Körner, Ulf Bernitz

89

Notiser

98

Litteratur
Berndt Godenhielm, Ulf Bernitz, Fridtjof Knudsen, Gunnhild Hillbo

106

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

114

Fra norsk rettspraksis
Jon Bing

121

Ur svensk praxis