Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2017 4

Eskil Nord, Anneli Svensson, Mariam Carlsson Kanyama, Rikard Karlsson, Vilhelm Persson, Henrik Wenander, Fredrik Rådman, Lars Bejstam

FT 2017 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2017
Eskil Nord

25

Från JO. April–juni 2017
Anneli Svensson

37

Artiklar

39

Försäkringskassans tillämpningsstyrning och rätten till sjukpenning – effektiv rättstillämpning eller bristande legitimitet och rättssäkerhet? En fallstudie av handläggningsförändringen av den 1 november 2016
Mariam Carlsson Kanyama

49

Lämplig som väktare? – om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt återkallelse av godkännande
Rikard Karlsson

79

Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd för enskildas intressen
Vilhelm Persson

97

Skydd för berättigade förväntningar i svensk förvaltningsrätt? – Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen
Henrik Wenander

111

Rättsfallskommentar

113

En omotiverad lång sekretesstid för enskilda leverantörers prisuppgifter hos E-hälsomyndigheten – var det lagstiftarens avsikt? En analys av Kammarrätten i Stockholms dom i mål 3856-17
Fredrik Rådman

119

Anmäld litteratur

121

Anmälan. Johan Höök, Allmänt och hemligt – en introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen, Iustus förlag, 2017
Lars Bejstam

133

Medverkande