Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1970 2

Sten Tengelin, Lars Holmqvist, Saul Lewin, Sten H. Røer, Stig Strömholm, Gunnar Thommessen, Claes Sandgren, Gunnhild Hillbo, Mogens Plesner

NIR 1970 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Svenskt näringslivs självsanering på marknadsföringsområdet
Sten Tengelin

22

Disclaimers och distinktivitet
Lars Holmqvist

43

De internationella samarbetssträvandena på patentområdet
Saul Lewin

57

Stemplingsmerker for gull- og sølvvarer i Norge
Sten H. Røer

62

Notiser

69

Litteratur
Stig Strömholm, Gunnar Thommessen, Claes Sandgren, Gunnhild Hillbo

83

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

100

Ur finsk praxis

101

Ur svensk praxis