Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2017 3

Camilla Mundt, Anneli Svensson, Per Ahlin, Hedvig Bernitz, Jan-Mikael Bexhed, Rune Lavin, Carl-Gustaf Tryblom, Johan Albihn, Kavot Zillén

FT 2017 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2017
Camilla Mundt

19

Från JO. Januari–mars 2017
Anneli Svensson

31

Artiklar

33

Regeringen ska sköta utrikespolitiken
Per Ahlin

39

Frihet till religion och frihet från religion i skolan – Elevers och lärares rättigheter
Hedvig Bernitz

63

Kulturmiljölagen i rättspraxis
Jan-Mikael Bexhed

89

Överklagbarheten i blickpunkten
Rune Lavin

101

Något om sjukvårdens s.k. kvarhållningsskyldighet enligt 24 § LVM
Carl-Gustaf Tryblom, Johan Albihn

113

Inför beslut om mottagande i grundsärskola – Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning
Kavot Zillén

127

Medverkande