Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2017 3

Anna Hammarén, Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij, Anna Horn, Peter Schønning, Ebba Svenburg, Mats Björkenfeldt, Henry Olsson, Gunnar W. G. Karnell, Per Jonas Nordell

NIR 2017 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd
Anna Hammarén

35

Swedish Patent Litigation Survey of Small and Medium-sized Enterprises
Per-Olof Bjuggren, Bengt Domeij, Anna Horn

48

EU-Domstolens praksis om begrebet ”overføring til et nyt publikum”
Peter Schønning

57

Nya artikel 9(4) EUTMR och tullens ingripanden mot förfalskade varor i transit
Ebba Svenburg

74

BMW, Volvoservice och en ström av böcker om varumärkesrätt
Mats Björkenfeldt

81

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2017. Framsteg men inga egentliga genombrott
Henry Olsson

92

Litteratur
Gunnar W. G. Karnell

93

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

101

Upphovsrätten som ett jämförelseobjekt. Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabockar)
Per Jonas Nordell