Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1969 4

Annika Lokrantz Bernitz, Johan Helgeland, Peter Seipel, Hans Stenberg, Ulf Bernitz, Arne Kransell, Gunnhild Hillbo, Birger Stuevold Lassen

NIR 1969 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Telesatelliterna och upphovsrätten
Annika Lokrantz Bernitz

41

Om «heldagsregelen» l de nordiske patentlover
Johan Helgeland

53

Patentskydd för datorprogram Några kommentarer till rättsbilden l USA
Peter Seipel

70

EEC:s konkurrensrätt - de två första bötesbesluten
Hans Stenberg

84

Notiser

106

Litteratur
Ulf Bernitz, Arne Kransell, Gunnhild Hillbo

116

Ur finsk praxis

117

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

124

Ur svensk praxis