Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2017 2

Malin Bergström, Anneli Svensson, Benjamin O J Boman, Sebastian Hallberg, Lotta Lerwall, Hanna Pettersson, Ann-Sophie Sallander, Gustaf Wall, Kavot Zillén, Jan Bjuvberg, Ulrika Geijer, Dan Hanqvist, Tamara Hervey

FT 2017 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2016–februari 2017
Malin Bergström

23

Från JO. Oktober–december 2016
Anneli Svensson

33

Artiklar

35

När betydande hinder möter – en studie av 2 kap. 12 § 2 st. 1 men. tryckfrihetsförordningen
Benjamin O J Boman

57

LOA:s disciplinpåföljder: myndighetsutövning?
Sebastian Hallberg

87

Överklagande av rätten till utbildning
Lotta Lerwall

107

Döden – en privatsak? Socialförsäkringsrättsliga perspektiv på närståendepenningens historia
Hanna Pettersson

127

Genomförande och måluppfyllelse – EU:s direktiv om kontroll av vägtransport av farligt gods
Ann-Sophie Sallander

145

Ändring av betyg och kriteriet ”uppenbart oriktigt”
Gustaf Wall

167

Krav på kortärmad arbetsklädsel för hälso- och sjukvårdspersonal – om religionsfrihet och indirekt diskriminering
Kavot Zillén

181

Anmäld litteratur

183

Anmälan. Per-Ola Wiklander, Kommunal redovisning. En rättsvetenskaplig studie (akad. avh.)
Jan Bjuvberg

193

Anmälan. Rebecca Thorburn Stern och Hanna Wikström, Migrationsrätt. Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning i asylärenden, Liber, 2016
Ulrika Geijer

201

Recension. B. O. G. Mortensen (red.), Erhvervsforvaltningsret (2016), Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Köpenhamn 2016, 547 s.
Dan Hanqvist

205

Book review. Santa Slokenberga, European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing (Jure Förlag, 2016) 374 pp.
Tamara Hervey

209

Medverkande