Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1969 3

Stig Strömholm, Allan Huttunen, Seve Ljungman, Gunnar Sterner, Mogens Plesner, Gunnhild Hillbo

NIR 1969 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Inledning till personlighetsskyddet Inom immaterialrätten
Stig Strömholm

27

Finsk rättspraxis om hävande av firmaregistrering och förbud mot att använda firma
Allan Huttunen

52

Litteratur
Seve Ljungman, Gunnar Sterner, Mogens Plesner, Gunnhild Hillbo

63

Notiser

70

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

79

Ur finsk praxis

83

Fra norsk rettspraksis

86

Ur svensk praxis