Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2017 1

Titti Mattsson, Petra Jansson, Anneli Svensson, Lena Wahlberg, Nils-Eric Sahlin, Stefan Eriksson, Gert Helgesson, Linus Broström, Moa Kindström Dahlin, Lotta Wendel, Mats Johansson, Santa Slokenberga, Roxana Merino Martinez, Jane Reichel, Dan Hanqvist

FT 2017 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Inledning

5

Forskningsetiska spörsmål – en introduktion
Titti Mattsson

11

Praxis

13

Från Högsta Förvaltningsdomstolen. September–november 2016
Petra Jansson

21

Från JO. Juli–september 2016
Anneli Svensson

43

Artiklar

45

Om icke vedertagna behandlingsmetoder och kravet på vetenskap och beprövad erfarenhet
Lena Wahlberg, Nils-Eric Sahlin

67

Hantering av oredlighet i forskning: Kan förväntningar på en ny modell uppfyllas?
Stefan Eriksson, Gert Helgesson

81

Företrädarskap för vuxna beslutsoförmögna forskningspersoner – några kommentarer till etikprövningslagen och föreslagna ändringar
Linus Broström

105

Breda samtycken inom biobanksforskningen
Moa Kindström Dahlin

135

Etikprövning av studentarbeten
Lotta Wendel

155

Etikprövningslagens efterlevnad – tillsyn i teori och praktik
Mats Johansson

169

Legal and ethical governance of intercontinental biobanking – some experiences from a H2020-project
Santa Slokenberga, Roxana Merino Martinez, Jane Reichel

193

Anmäld litteratur

195

Anmälan. L. Pfirrmann, Das skandinavische Transparenzgebot im europäischen Recht. Herkunft, Entwicklung, Wechselwirkungen und Systematik eines verfahrensrechtlichen Grundsatzes, (Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft), Nomos, Baden-Baden 2016, 227 s.
Dan Hanqvist

201

Medverkande