Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2016 4

Stojan Arnerstål, Harald Irgens-Jensen, Peter Schønning, Erla S. Árnadóttir, Torkil V. Rasmussen, Jens V. Jakobsen, Lars Erik Steinkjer

NIR 2016 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Särskilda åtalsförutsättningar för immaterialrättsintrång
Stojan Arnerstål

22

Ugyldighetssøksmål i patentretten: En gjennomgang av norsk rettspraksis med særlig vekt på sakenes økte kompleksitet og betydningen av avgjørelser fra EPOs appellkamre
Harald Irgens-Jensen

68

Strejftog gennem den nordatlantiske ophavsret
Peter Schønning, Erla S. Árnadóttir, Torkil V. Rasmussen, Jens V. Jakobsen

93

Fra norsk rettspraksis
Harald Irgens-Jensen, Lars Erik Steinkjer