Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2016 3

Stojan Arnerstål, Martti Kivistö, Torsten Bjørn Larsen, Olav Torvund, Henry Olsson, Per Jonas Nordell, Mats Björkenfeldt

NIR 2016 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område
Stojan Arnerstål

30

The Public Interest in Copyright Law from a Human Rights Perspective – a Doctrinal Analysis
Martti Kivistö

50

Er en forbudsklausul i en softwarelicensaftale gyldig og kan håndhæves?
Torsten Bjørn Larsen

69

Kan tre like toner utgjøre et åndsverk?
Olav Torvund

79

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2016. Livlig mötesverksamhet men få konkreta framsteg
Henry Olsson

93

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell

98

Offentlig konst mindre offentlig. Kommentar till Högsta domstolens beslut den 4 april 2016 (NJA 2016 s. 212)
Mats Björkenfeldt