Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2016 3

Maria Sundberg, Anneli Svensson, Lars Bejstam, Ulrik von Essen, Carl-Otto Lindberg, Maria Refors Legge, Bo Westerhult, Phillip Eldon, Richard Sahlin, Dan Jerker B. Svantesson, Thomas Bull, Laura Carlson

FT 2016 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Hans Ragnemalm till minne

7

Praxis

9

Från högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2016
Maria Sundberg

25

Från JO. Januari–mars 2016
Anneli Svensson

39

Artiklar

41

Nya regler om fusk på högskoleprovet – ett fuskverk?
Lars Bejstam

45

Neutrala tobaksförpackningar och den svenska tryckfriheten
Ulrik von Essen

65

Om rättskraft och instansordningsprincipen
Carl-Otto Lindberg

73

Tillsynen över skolan och barnen som kommer i kläm
Maria Refors Legge

89

Den besynnerliga begravningsavgiften
Bo Westerhult

105

Rättsfallskommentarer

107

Kommentarer kring rättsfallet HFD 2013 ref. 68
Phillip Eldon

133

Rättsfallskommentar: HFD 2016-03-18, 6460-14 – Ändrad verkställighet och gruppbostad enligt LSS
Richard Sahlin

145

Anmäld litteratur

147

Review. Liane Colonna, Legal Implications of Data Mining: Assessing the European Union’s Data Protection Principles in Light of the United States Government’s National Intelligence Data Mining Practices (Ragulka förlag, 2016) ISBN 978-91-85333-69-1
Dan Jerker B. Svantesson

155

Anmälan. Rikard Karlsson, Samverkan och sekretess, Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, 2015, 404 s.
Thomas Bull

165

Review. Jameson Garland, On Science, Law, and Medicine: The case of gender ”normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development, Uppsala University, 2016, 664 pages
Laura Carlson

169

Medverkande