Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1969 1

Berndt Godenhielm, Mogens Koktvedgaard, Birger Stuevold Lassen, Seve Ljungman, Mogens Plesner, Börje Langefors, Peter Seipel, Lennarth Törnroth, Keijo Heinonen, Gunnar Karnell, Wilhelm Pehrsson, Stig Strömholm, Gunnhild Hillbo

NIR 1969 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Patenträttsliga problem rörande mikrobiologiska förfaranden
Berndt Godenhielm

20

Elektronisk datahehandling: Immaterialretlige aspekter
Mogens Koktvedgaard, Birger Stuevold Lassen, Seve Ljungman, Mogens Plesner, Börje Langefors, Peter Seipel, Lennarth Törnroth, Keijo Heinonen

56

Arbetstagares upphovsrätt
Gunnar Karnell

70

Svensk patentlagskommentar
Wilhelm Pehrsson

81

Notiser

92

Litteratur
Stig Strömholm, Gunnhild Hillbo

96

Fra dansk domspraksis

98

Ur finsk praxis

100

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

105

Ur svensk praxis