Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2016 2

Torsten Bjørn Larsen, Eirik Basmo Ellingsen, Anders Sevel Johnsen, Linn Rosengård, Olav Torvund, Stojan Arnerstål, Ross Rydén, Per Jonas Nordell

NIR 2016 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

The Place Where the Harmful Event Occurred in Exclusive Rights Litigation
Torsten Bjørn Larsen

16

Middelbart patentinngrep
Eirik Basmo Ellingsen

45

Ophavsret på sociale medier
Anders Sevel Johnsen

70

Behandlingen av varningsbrev enligt svensk marknadsföringsrätt. En möjlig balans mellan effektivitet och tillbörlighet?
Linn Rosengård

88

Debatt

88

Bør vi ha en restaureringsrett for lyd- og filmopptak?
Olav Torvund

95

Ur svensk rättspraxis
Stojan Arnerstål

103

Det upphovsrättsliga originalitetskravet i ljuset av utvecklingen i Europeiska unionens domstol. En kommentar till Högsta domstolens dom den 29 december 2015 (NJA 2015 s. 1129) (C More Entertainment)
Ross Rydén

108

Ur svensk rättspraxis
Per Jonas Nordell