Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2016 2

Ulrika Melander, Anneli Svensson, Rikard Karlsson, Rune Lavin, Moa Kindström Dahlin, Wiweka Warnling-Nerep, Henrik Wenander

FT 2016 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. December 2015–februari 2016
Ulrika Melander

15

Från JO. Oktober–december 2015
Anneli Svensson

31

Artiklar

33

Sekretess inom det civila försvaret – en kartläggning
Rikard Karlsson

61

Så blev det till slut en högsta förvaltningsdomstol
Rune Lavin

73

Att tvinga ett barn – om barns rättigheter i hälso- och sjukvården och behovet av en tydligare tvångsvårdslagstiftning
Moa Kindström Dahlin

107

Att överklaga förvaltningsbeslut – innefattar det verkligen några problem?
Wiweka Warnling-Nerep

131

Anmäld litteratur

133

Anmälan. Nick Storm Stausholm, Skøn under regel. Karnov Group Denmark, København 2015, 636 s.
Henrik Wenander

139

Medverkande