Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1968 4

Örjan Grundén, Gunnar Thommessen, Knud Høst-Madsen, M. Boguslavsky, Hans Stenberg, Ø. Thommessen, Gunnar Karnell, Berndt Godenhielm, Ulf Bernitz, Ludwig Brann, Gunnhild Hillbo

NIR 1968 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Det nordislia patentsamarbetet och den föreslagna Patent Cooperation Treaty
Örjan Grundén, Gunnar Thommessen, Knud Høst-Madsen

33

Legal Protection of Trademarks in the U.S.S.R.
M. Boguslavsky

39

EEC:s Konkurrensregler och medlemsstaternas patentlagstiftning
Hans Stenberg

52

Om Fremgangsmåte-patenter
Ø. Thommessen

56

Notiser

59

Litteratur
Gunnar Karnell, Berndt Godenhielm, Ulf Bernitz, Ludwig Brann, Gunnhild Hillbo

68

Ur svensk praxis