Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2016 1

Branka Marusic, Emelie Fyhrqvist, Sebastian Wärmländer, Julius Berg Kaasin, Tord Hestenes, Jens Viktor Nørgaard, Janni Wandahl Pedersen, Bjørn von Ryberg, Henry Olsson, Jan Rosén, Mats Björkenfeldt, Stojan Arnerstål

NIR 2016 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Redaktionen: NIR är en unik databas för nordisk immaterialrätt

5

Gate Keeper or Trespasser? EU ISP Liability Regime and its Privacy Implications
Branka Marusic

19

Kan digitala 3D-bilder skyddas som kataloger eller databaser?
Emelie Fyhrqvist, Sebastian Wärmländer

40

Implications of the Unitary Patent System on Amount of Patent Applications and Validations in Norway
Julius Berg Kaasin

55

Fem år med administrativ overprøving av varemerkeregistreringer
Tord Hestenes

65

Legal privilege for danske European patent attorneys
Jens Viktor Nørgaard, Janni Wandahl Pedersen, Bjørn von Ryberg

73

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under andra halvåret 2015. När dygnet har mer än 24 timmar
Henry Olsson

83

Balanserad intresseavvägning vid överföring till allmänheten genom länkningsåtgärder, men utan konflikt med Bernkonventionen? Ny ALAI-rapport prövar gränserna
Jan Rosén

87

ALAI Report and Opinion on a Berne-compatible reconciliation of hyperlinking and the communication to the public right on the internet

97

Litteratur
Mats Björkenfeldt

101

Ur svensk rättspraxis
Stojan Arnerstål