Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2016 1

Petra Jansson, Anneli Svensson, Hedvig Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep, Daniel Johansson, Rune Lavin, Lotta Vahlne Westerhäll, Åsa Örnberg, Jane Reichel

FT 2016 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. September–november 2015
Petra Jansson

17

Från JO. Juli–september 2015
Anneli Svensson

29

Artiklar

31

Den svenska skolan med dess värdegrund: för- och nackdelar
Hedvig Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep

63

Tredjemansinträde i upphandlingsmål
Daniel Johansson

89

Om användandet av stor eller liten begynnelsebokstav i riksdagsutskotts namn
Rune Lavin

91

Barnets bästa vid psykiatrisk tvångsvård – exemplet anorexia nervosa
Lotta Vahlne Westerhäll

141

Rättsliga förutsättningar att dela på rektorsuppgiften i grund- och gymnasieskola
Åsa Örnberg

159

Rättsfallskommentar

161

Nationella dataskyddmyndigheter som lagprövare av EU-rätten. En analys av EU-domstolens dom i mål C-362/14, Schrems (Safe harbor-målet)
Jane Reichel

171

Medverkande