Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2015 4

Eskil Nord, Anneli Svensson, Elisabet Fura, Jakob Heidbrink, Rune Lavin, Vilhelm Persson, Lena Wahlberg, Christian Dahlman, Farhan Sarwar, Sverker Sikström, Sofia Åkerman, Magnus Åhammar, Jesper Blomberg, Dan Hanqvist, Anna-Sara Lind, Richard Sahlin

FT 2015 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Juni–augusti 2015
Eskil Nord

17

Från JO. April–juni 2015
Anneli Svensson

35

Artiklar

37

Motiveringsskyldigheten ur ett JO-perspektiv
Elisabet Fura, Anneli Svensson

49

Offentlig rätt? Privaträtt? Eller både-och? Ingående av avtal om tåglägen
Jakob Heidbrink

81

Mål om återbetalning av social ersättning i nyare rättspraxis
Rune Lavin

101

Grundlagsstridigt krav på etikprövning?
Vilhelm Persson

127

Rättslig prövning av skälen för sluten psykiatrisk tvångsvård – bör domstolarna lita på den medicinska expertisen?
Lena Wahlberg, Christian Dahlman, Farhan Sarwar, Sverker Sikström, Sofia Åkerman

145

Rättsfallskommentar

147

Kommentarer kring HFD 2014 ref. 5
Magnus Åhammar

151

Anmäld litteratur

153

Anmälan. Wiweka Warnling-Nerep, Rättsmedel – om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Jure Förlag, 2015
Jesper Blomberg

157

Anmälan. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et international, 2 uppl., Collection Droit de l’Union européenne, Bruylant, Bryssel 2014, 469 sidor (inkl. index)
Dan Hanqvist

163

Anmälan. Moa Kindström Dahlin, Psykiatrirätt, Jure förlag, 2014, 405 s.
Anna-Sara Lind

167

Anmälan. Andreas Pettersson, Out and About in the Welfare State – The Right to Transport in Everyday Life for People with Disabilities in Swedish, Danish and Norwegian Law, Akademisk avhandling, Umeå universitet 2015, ISBN 978-91-7601-252-9, X och 360 s.
Richard Sahlin

177

Medverkande