Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 2015 3

Martin Krafft, Anneli Svensson, Elin Ax, Stefan Eriksson, Lotta Vahlne Westerhäll, Henrik Wenander, Natalie Glotz Stade, Torvald Larsson, Patrik Södergren

FT 2015 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Praxis

5

Från Högsta förvaltningsdomstolen. Mars–maj 2015
Martin Krafft

19

Från JO. Januari–mars 2015
Anneli Svensson

37

Artiklar

39

Medborgarens initiativrätt i kommunfullmäktige – en lagändring med framgång på Gotland?
Elin Ax

55

Ge doktorander en starkare ställning – kommentar till Eivind Torps ”Vem äger rätten till doktoranders forskningsresultat?”
Stefan Eriksson

61

Skiftande rättstillämpningsstrategier vid beslut om ersättning för vård av funktionshindrade barn
Lotta Vahlne Westerhäll

105

Förvaltningens lagprövning
Henrik Wenander

143

Rättsfallskommentar

145

Nödvändig aktivism? – Högsta förvaltningsdomstolens nya praxis om begreppet ”socialt nedbrytande beteende” i LVU och dess avsaknad av synliggjorda normkollisioner
Natalie Glotz Stade

171

Anmäld litteratur

173

Anmälan. Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike, Universitetsforlaget, Oslo, 2014, 375 s.
Torvald Larsson

181

Anmälan. Rune Lavin, Förvaltningsprocessrätt, Norstedts juridik 2014
Patrik Södergren

185

Medverkande