Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 2015 4

Pia Björkwall, Stojan Arnerstål, Søren Sandfeld Jakobsen, Tone Lindstad, Henry Olsson

NIR 2015 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

The Many Faces of Patents: Implications for Legal Analysis
Pia Björkwall

42

Marknadsidentitet, irrationella konsumenter och varumärket som en kvalitetsgaranti
Stojan Arnerstål

63

Brug af parodier i ophavsretlig henseende: Rækkevidden af EU-Domstolens dom i Deckmyn vs Vandersteen
Søren Sandfeld Jakobsen

78

Farge som varemerke – om adgangen til å registrere fargemerker
Tone Lindstad

105

Den internationella immaterialrättsliga utvecklingen under första halvåret 2015. WIPO:s ”legitimacy” ifrågasatt
Henry Olsson