Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1968 1

Gunnar Sterner, Svante Bergström, Birger Stuevold Lassen, Claës Uggla, Gunnar Karnell, Love Kellberg, Gunnar Moore, Erik Lassen, Mogens Plesner

NIR 1968 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Stockholmskonferensen 1967
Gunnar Sterner, Svante Bergström, Birger Stuevold Lassen, Claës Uggla, Gunnar Karnell, Love Kellberg

67

Svensk administrativ varumärkespraxis
Gunnar Moore

86

Varemærkeloven
Erik Lassen

94

Notiser

110

Litteratur
Birger Stuevold Lassen

117

Fra dansk domspraksis
Mogens Plesner

124

Fra norsk rettspraksis
Birger Stuevold Lassen

127

Ur svensk praxis